ติดต่อสอบถาม

ที่อยู่ :ศูนย์ฝึกวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180

เบอร์โทรศัพท์ :02-9091421-4, 02-9091100

E-mail :valaya.vru@gmail.com

 

แผนที่